Pravila nagradne igre »Mesto po tvojem okusu - filter«

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »Mesto po tvojem okusu - filter« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Pivovarna Laško Union d. o. o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), ki je obenem tudi upravljavec osebnih podatkov.

Izvajalec nagradne igre je Pristop, d. d., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec), ki je obenem tudi obdelovalec osebnih podatkov.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama (v nadaljevanju: družbena omrežja) in ni povezana s Facebookom ali Instagramom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare nad 16 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki odgovorijo na zastavljeno vprašanje.

Nakup pijače Zala ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. 

3. PRIVOLITEV IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Pogoj in podlaga za sodelovanje v nagradni je privolitev (po točki (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)), da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev) soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov (vašega imena in priimka, v primeru da postanete nagrajenci pa tudi vašega naslova bivališča in v primeru nagrade, katere vrednost presega 42,00 EUR, tudi vaše davčne številke).

Pravico imate, da privolitev kadar koli prekličete z obvestilom, ki ga pošljete na: info.plu@heineken.com. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Če privolitve ne boste podali oz. jo boste kasneje preklicali, ne boste mogli sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti nagrade.

Vaše podatke bomo kot upravljavec oz. jih bo v našem imelu hranil obdelovalec še 6 mesecev po zaključku nagradne igre. V kolikor zakon ali drugi predpisi terjajo obdelavo osebnih podatkov za daljše obodbje, jih bomo obdelovali do poteka tako določenega obdobja in sicer na podlagi točke c) prvega odstavka šestega člena GDPR. Prosimo vas, da upoštevate, da družbena omrežja vaše osebne podatke hranijo v skladu s svojimi politikami zasebnosti.

Pravico imate, da kadarkoli zahtevate dostop do osebnih podatkov, njihovo zagotovitev v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki, pravico do njihovega popravka, izbrisa in omejitve njihove obdelave. V kolikor menite, da so vam vaše pravice, vezane na varstvo osebnih podatkov kršene, lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Zala in spodbuditev uporabe Instagram filtra Mesto po tvojem okusu.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe tako, da v času od vključno 28.7. 2021 do vključno 20.8..2021 na strani Zala na družbenih omrežjih uporabijo Instagram filter, ga objavijo in označijo Zalin profil.

21. 8. med 9:00 in 17:00 bo izvajalec izmed vseh sodelujočih, ki so pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje in izpolnjujejo pogoje nagradne igre, izžrebal nagrajence. Izvajalec bo imena omenjenih sodelujočih vnesel v program, ki bo z naključim računalniškim žrebom določil nagrajenca.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni javno pod objavo nagradne igre. 

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. 

Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. 

6. NAGRADE

Organizator bo v sklopu nagradne igre podelil naslednje nagrade:

1x potovanje za dve osebi  Rim - Neapelj, ki jo podarja pokrovitelj nagradne igre TurističnaAgencija Sonček (razpisani termini potovanja in pogoji izvedbe potovanja se nahajajo na spletni strani TA Sonček)

3x ležalnik Zala s paketom pijač Zala

 3x po dve vstopnici za ogled razstave v MAO

10x Zala športna brisača

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. 

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

7. AKONTACIJA DOHODNINE

Organizator bo za nagrajence, ki prejmejo nagrado, katere vrednost presega 42,00 EUR, od vrednosti nagrade izračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajenca.

8. PREVZEM NAGRAD

V primeru, da nagrajenec po razglasitvi ne odgovori na zasebno sporočilo na družbenem omrežju v roku dveh dni od njegovega odpošiljanja oziroma v tem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ne ponovi, nagrada pa se ne podeli.

Organizator bo nagrajencem nagrade po pošti oziroma preko dostavne službe poslal na naslov, ki mu ga bodo nagrajenci sporoči preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju. V kolikor nagrajenec v roku 14 dni nagrade ne prevzame, se šteje da se nagradi izrecno odpoveduje. 

9. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nezmožnost sodelovanja oziroma obveščanja v nagradni igri, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile dostop do spleta ali spletnih strani družbenih omrežij,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na družbenih omrežjih Zala.