V krogu življenja
V kroguživljenja

Blagovna znamka Zala postavlja visoka okoljevarstvena merila in ostaja vodilna znamka vod na področju okoljske ozaveščenosti v Sloveniji.


Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union
Pivovarna Union

Čista voda

Vodnjak, iz katerega črpamo Zalo, je grajen tako, da so izključeni vsi površinski vplivi. Poleg tega Zalino kakovost redno spremljamo s preverjanjem kakovosti vode v vodnjaku in v okoliških opazovalnih vrtinah.

HACCP

Vsak dan izvajamo mikrobiološko in kemijsko kontrolo vode v laboratorijih Pivovarne Laško Union v skladu s sistemom zagotavljanja varnih živil HACCP. Vsako leto pa ustreznost Zale po Pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi preveri tudi Inštitut za varovanje zdravja. 

Sledimo standardom sistemov vodenja ISO 9001 in ISO 15001, ki sta temeljni zavezi za obvladovanje visoko postavljenih kakovostnih in okoljevarstvenih normativov.

Vodo iz plastenke so na Nacionalnem inštitutu za biologijo preverili tudi z Amesovim in komet testom na genotoksičnost, kjer so ugotovili, da Zala ustreza kakovostnim standardom in ne povzroča poškodb DNK.

HACCP
Plastenka za plastenko Plastenka za plastenko Plastenka za plastenko Plastenka za plastenko

Reciklaža

Naše plastenke so že izdelane iz 20% predelane embalaže.

Plastenka za plastenko

Ves embalažni material je zasnovan tako, da predstavlja 100% reciklabilnost. PET plastenke vsebujejo 20% r-PET. V prihodnje bomo njegovo vsebnost še povečevali pri čemer bomo skrbno spremljali in zagotavljali, da to ne bo vplivalo na kakovost končnega proizvoda.

15% manjši CO2 odtis

Težo embalažnega materiala stalno optimiziramo. V letu 2019 smo z menjavo oblike grla plastenk znižali težo plastenke in pokrovčka. Zmanjšali smo tudi gramaturo etiket. Z izvedenimi ukrepi smo zmanjšali količino plastične embalaže ter posledično zmanjšali vplive na okolje.

23% lažja od stare plastenke

Izrednega pomena je zavedanje, da je prvi korak v procesu recikliranja in ponovne uporabe ta, da je embalaža odvržena v zato namenjene zabojnike za odpadno embalažo.

23% lažja od stare plastenke

Plastenke za vodo Zala so narejene iz polietilen teraftalata (PET), ki ne vsebuje bisfenola A (BPA). Na plastenki je tudi označba, kar omogoča ločevanje različnih vrst plastenk z namenom lažjega sortiranja in recikliranja. Reciklirani PET se lahko uporablja za proizvodnjo drugih materialov in tudi za proizvodnjo novih plastenk. Z označbo na embalaži potrošnike opominjamo na pomembnost kakovostnega ločevanja odpadne PET embalaže, ki je nujno potrebna za recikliranje ter kasneje za proizvodno novih plastenk iz predelane embalaže. Skrbimo za svet v ravnovesju!