Polnjena v srcuprestolnice
Polnjenav srcuprestolnice

Naša nosilna blagovna znamka – izvirska voda Zala, je že več kot 20 let vodilna v svoji kategoriji. Črpana in polnjena je po najvišjih standardih ter je neoporečne kakovosti. Ponaša se z edinstveno kvadratno obliko plastenke in je edina voda, ki se polni v srcu prestolnice.


Prva ustekleničena voda v Sloveniji

Embalirana izvirska voda Zala se ponaša z enakimi lastnostmi, kakor jih ima v svojem izvoru. Zaupate ji že od leta 1995, ko je kot prva embalirana voda vstopila na slovenski trg. Zala izvirska voda se ponaša s konstantno kakovostjo in stabilnostjo mineralne sestave, ki ju preverjamo z rednim izvajanjem vseh potrebnih analiz zunanjih akreditiranih laboratorijev.

Že od samega začetka sami ustvarjamo trende na trgu, saj je bila Zala med slovenskimi ustekleničenimi izvirskimi vodami prva, ki je začela s polnjenjem v PET plastenke. Želja biti v koraku s časom nas je pripeljala do tega, da je Zala vodilna znamka med vodami tudi na področju trajnostnega razvoja. Kar 20 % plastenke je namreč sestavljene iz recikliranih plastenk, prav tako pa ima plastenka danes nižji vrat in zamašek kot prve plastenke. Nižja je tudi teža, stanjšali pa smo še etikete. Pozitivne učinke razvoja embalaže v smeri trajnostnega ravnanja redno nadgrajujemo in stremimo k doseganju najvišjih okoljskih standardov.

Pivovarna Union leži na prepustnih nanosih in zasipih reke Save, ki se širijo po celotnem območju Ljubljanskega polja. Rečni sedimenti so dobro prepustni in na celotnem polju zasledimo izdatne dinamične količine podzemne vode. Na obrobju polja, kjer leži tudi Pivovarna Union, pa se dobro prepustne prodne plasti menjavajo s slabo prepustnimi jezerskimi sedimenti. Vodonosniki na tem delu se napajajo iz Šišenskega hriba in deževnico ter tako nimajo neposredne povezave z globljim glavnim vodonosnikom. Slednji v povezavi z reko Savo predstavlja tudi glavni vodni vir za vodooskrbo s pitno vodo severnega in zahodnega dela mesta Ljubljana.

Pivovarna Union sedaj vso vodo pridobiva s črpanjem iz štirih vodnjakov, ki se nahajajo na lokaciji pivovarne. Za odvzem vode iz vodnega vira smo v letu 2005, na podlagi uredbe vlade RS, podpisali koncesijsko pogodbo za stekleničenje in proizvodnjo pijač. Na podlagi pravilnika o naravni mineralni, izvirski in namizni vodi pa je Pivovarna Union pridobila dovoljenje za poimenovanje izvirska voda za stekleničeno vodo Zala.

Globina vodnjakov je različna in sega med 45 in 90 metri. Globina črpanja podzemne vode nam zagotavlja varnost vodnega vira pred zunanjimi vplivi, saj neprepustne plasti kamnin in potek pretoka podzemne vode predstavljajo veliko bariero za potencialno površinsko onesnaženje v mestu ali bližnji okolici. Študija, ki smo jo v okviru raziskovalnega projekta opravili skupaj z mestom in podjetjem VO-KA, je pokazala, da se spodnji prodni vodonosnik, ki predstavlja vir vode za vodnjake, napaja iz smeri ljubljanskih vrat, po dolini Gradaščice in iz Polhograjskih dolomitov.

V okolici pivovarne imamo postavljenih devet opazovalnih vrtin, preko katerih spremljamo kakovost vode v okolici omenjenih vodnih virov in morebitne vplive prodora onesnažene vode v vodonosnik v smeri podzemnih dotokov in tudi po globini vodonosnika.

Za vodne vire pivovarne so bile izdelane tudi strokovne podlage za določitev vodovarstvenega območja, ki v najožjem pasu zaščite leži v vodovarstvenem območju vodnih virov Ljubljanskega polja.

Več
Zala

Lastnosti

Izvirska voda Zala ima enake lastnosti kot na svojem izvoru. To ji omogoča:

Terrain icon

Specifična geološka
sestava terena.

Terrain icon

Skrb za brezhibno tehnično stanje naprav in objektov za črpanje
in polnjenje vode.

Terrain icon

Izbira kakovostnih materialov
za embaliranje.

Kako polnimo Zalo

S polnjenjem Zale smo začeli jeseni, leta 1995. Glede na predpise je Zala označena za izvirsko vodo, njen izvir v pivovarni pa je zaščiten pred površinskimi vplivi z neprepustnimi plastmi gline.

Vodnjak, iz katerega črpamo izvirsko vodo Zala, je grajen tako, da so izključeni vsi površinski vplivi. To pomeni, da onesnažena voda s površja ne more priti v izvirsko vodo, ki jo črpamo. Tako vodnjaška cev kot celotna pot do polnilne linije je iz nerjavečega jekla, iz katerega v vodo ne morejo pronicati nobene snovi. Na liniji se voda brez obdelave napolni v kemijsko in mikrobiološko neoporečne plastenke, zapre, etiketira in embalira v ovoje ter zloži na palete.

Z analizami dobaviteljev in stalno kontrolo s strani laboratorijev Pivovarne Union zagotavljamo tudi zdravstveno ustreznost embalaže v skladu z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

Zaupanja vredna

Izvirska voda Zala je voda, ki ji zaupate tudi potrošniki. Bralci revije Reader’s Digest so jo v priznani raziskavi Trusted Brand večkrat izbrali za ustekleničeno vodo, ki je najbolj zaupanja vredna med slovenskimi ustekleničenimi vodami.

Trusted Brand Trusted Brand