Pojasnilo k odzivom na vsebinski članek o osebnem notranjem ravnovesju v okviru kampanje voda Zala

Blagovna znamka Zala je v sezoni 2019 lansirala celostno komunikacijsko kampanjo pod sloganom »Moj svet v ravnovesju«. Kampanja je predstavljala različne vidike življenjskega ravnovesja, med drugim tudi osebno notranje ravnovesje. V eni izmed predstavljenih tematik smo se dotaknili tudi problematike izgorelosti in o njej govorili v dveh vsebinskih prispevkih.

Noben izmed 11 vsebinskih prispevkov ni nagovarjal in niti omenjal uživanja alkohola. Rdeča nit vsebinskih prispevkov je bilo telesno ravnovesje, edina produktna navezava v določenih člankih pa pravilna hidracija.
Članek z naslovom »Pogasimo izgorelost« ni v nobeni meri postavljal znastvenih dognanj in znamke pozicioniral kot strokovnjaka na področju.

Odzive na članek smo v Pivovarni Laško Union sprejeli z vso resnostjo in v izogib morebitnega napačnega razumevanja našega sporočila, s katerim smo stopili kot razumemo na zelo občutljivo področje, ki terja dodatno strokovno, strukturirano in senzibilno komunikacijo, članek tudi umaknili.

Pivovarna Laško Union ter vsi vpeti v upravljanje blagovne znamke Zala se zavedamo svoje korporativne odgovornosti, zato svoja prizadevanja dnevno usmerjamo v dialog na podobnih področjih ter smo odgovorni partner socialnih skupin, športnih in zdravstvenih zvez. Kot odgovoren gospodarski subjekt si prizadevamo, da bi tudi na področju izgorelosti lahko bolje pripomogli k razvoju vzdržnejšega okolja in bomo vso morebitno prihodnjo komunikacijo gradili s še večjo mero razumevanja vseh vpletenih prejemnikov naših sporočil.

S spoštovanjem,
ekipa Zala